0048 510 072 053

KONKURS! Pobyt z jogą dla 2 osób GRATIS

🔔🔔🔔KONKURS!! 🔔🔔🔔
Do wygrania POBYT Z JOGĄ dla 2 OSÓB w ****Hotelu!
Wygraj weekend w Górach Stołowych ‼GRATIS‼
W nagrodę❓ Super weekend:
✅Pokój dla 2 osób w ****Hotelu
✅Śniadania, obiadokolacje
✅Basen, sauny (rytuał saunowy)
✅Zajęcia jogi z dyplomowanym nauczycielem
✅koktajle witaminowe

😄 Aby wziąć udział w konkursie wystarczy:
✔ napisać pod postem konkursowym na naszym FB komentarz, w którym kończymy zdanie:
„Podczas pobytu z jogą najbardziej chciałbym/chciałabym ….. ”

o WYGRANEJ decydują organizatorzy na podstawie treści zamieszczonej pod POSTEM KONKURSOWYM na FB 🙂

Więcej o pobycie:

Wiosenny detoks z jogą

http://www.hotelkudowa.pl/wiosenny_detoks_z_joga
Organizator konkursu: Hotel Kudowa i Joga U Źródeł.

Konkurs trwa do 20 lutego do południa (g.12:00).
Wyniki ogłosimy tu i na FP Hotelu już 20 lutego  🙂
Trzymamy kciuki i widzimy się!

REGULAMIN KONKURSU

 

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pobyt z jogą dla 2 osób GRATIS”
 2. Organizatorem Konkursu jest Hotel Kudowa Manufaktura Relaksu i szkoła jogi Joga U Źródeł
 3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest Hotel Kudowa Manufaktura Relaksu i szkoła jogi Joga U Źródeł
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.hotelkudowa.pl i www.jogauzrodel.pl i na profilu Facebook-owym www.facebook.com/jogakudowa w dniach 13luty – 20 luty 2018 roku (do godziny 12:00 w południe).

 

 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowegolub opiekuna prawnego.
 3. b) nie jest pracownikiem Hotelu Kudowa i szkoły Joga U Źródeł
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 5. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 6. b) napisać pod postem:

🔔🔔🔔KONKURS!! 🔔🔔🔔Do wygrania POBYT Z JOGĄ dla 2 OSÓB w ****Hotelu!Wygraj weekend w Górach Stołowych ‼GRATIS‼ W nagrodę…

Opublikowany przez Joga U Źródeł na 12 lutego 2018

komentarz, którym kończy się zdanie

„Podczas pobytu z jogą najbardziej chciałbym/chciałabym…..”

 

 

 • 3

NAGRODY

       1.Pobyt dla 2 osób w Hotelu Kudowa w dniach 16-18 marca 2018 obejmujący w tych dniach nocleg, wyżywienie, basen, sauny  oraz zajęcia jogi, zgodnie z programem przewidzianym dla tego pobytu.

 1. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, których komentarz pod postem będzie miał wg. organizatorów najciekawszą treść.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook dnia 20 lutego.
 2. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres jogauzrodel@gmail.com w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 3. Laureat otrzyma drogą mailową potwierdzenie rezerwacji na pobyt z jogą.
 4. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez organizatorów.
 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

 • 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.jogauzrodel.pl