Na co pomaga joga? - Joga u źródeł

Na co pomaga joga?

Na co pomaga joga?

Poznanie swojego organizmu oraz opanowanie umysłu, które zalecali nam filozofowie od tysięcy lat, jest zadaniem niezmiernie trudnym, ponieważ pomimo postępu współczesnej wiedzy , wiele tajemnic życia, zdrowia, powodzenia i szczęścia przyroda nadal przed nami ukrywa. Dzieje się dlatego, że ów wielowymiarowość świata nie zawsze możliwa jest do uchwycenia za pomocą empirycznych narzędzi jakimi dysponuje współczesna nauka. W wielu sferach naszego życia pomyślność i sukces wciąż zależy od intuicyjnie obranej drogi.

Holistyczne podejście

W kontekście tych rozważań joga, jako indyjski system filozoficzny, leczniczy i pedagogiczny jawi się jako doskonała nauka dla wszystkich pragnących zbliżać się do pełni własnych możliwości. Dzięki wspaniałej pracy współczesnych naukowców jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć wpływ jogi na nasz organizm oraz przenieść go od mglistej sfery ezoteryki na grunt realnego doświadczenia. Warto jest podjąć ten wysiłek jeśli pragniemy nauczyć się skutecznie walczyć z przeciwnościami losu, chorobami, kalectwem, bólem i nieszczęściem, które bywają częstym gościem naszego życia.

Dla pełniejszego zrozumienia praw rządzących każdą żywą komórką w naszym ciele, pośrednio naszymi myślami i uczuciami a w konsekwencji naszym zachowaniem, powinniśmy poznać budowę i czynności naszego ciała oraz być bardziej świadomi struktury swojej osobowości, swoich nawyków oraz potencjału.  Da nam to zdolność i możliwość realizacji pełni naszych życiowych planów.

W świetle tych rozważań  holistyczna praktyka jogi, traktująca człowieka jako wielowymiarowy byt wydaje się być idealnym sposobem na transformację od stanu nieświadomości, choroby i destrukcji do wzrostu na poziomie fizycznym, emocjonalnym oraz duchowym. Wyjątkowe walory zdrowotne oraz wychowawcze tego systemu wskazują nam na rosnącą potrzebę szerokiego propagowania znajomości zasad nauk jogi wśród lekarzy, nauczycieli, młodzieży oraz ludzi różnych grup zawodowych i wiekowych. Rosnące wciąż ilości publikacji, książek oraz doskonale przygotowanych nauczycieli  prowadzących we właściwy sposób różnego rodzaju jogiczne szkolenia, pomagają rozpowszechniać ten praktyczny system samodyscypliny.

Lista zalet płynących z praktyki jogi jest długa, jej dobroczynnego wpływu na swoje zdrowie doświadcza coraz więcej ludzi na całym świecie. Są jednak również pewne przeciwwskazania, o których należy pamiętać. Wśród mnogości pozycji, układów ćwiczeń, technik oddechowych oraz innych praktyk znajdują się takie, do których pewni ludzie mogą mieć przeciwwskazania. W ich przypadku nieodpowiednia praktyka może spowodować zaburzenia w organizmie. Warto jest więc podkreślić wartość jaką stanowią wykwalifikowani nauczyciele oraz wszystkie wartościowe kursy organizowane przez działające w Polsce stowarzyszenia oraz uczelnie wyższe.