0048 510 072 053

REGULAMIN ZAJĘĆ

 • Uczestnikiem zajęć w szkole Joga U Źródeł może zostać osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 • W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna.
 • W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy przed zajęciami przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych oraz zgłosić nauczycielowi swój aktualny problem zdrowotny.
 • Osoby po niedawno przebytej operacji i mające poważne problemy zdrowotne oraz panie w ciąży zobowiązane są zgłosić to przed zajęciami u prowadzącego nauczyciela.
 • Szkoła Joga U Źródeł nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy pozostawione w szatni ani na sali na której odbywać się będą zajęcia.
 • Uczestnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt, będący własnością szkoły Joga U Źródeł. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia sali ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 • Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą wziąć udziału w zajęciach.
 • Przed zajęciami należy wyłączyć telefon i zdjąć ozdoby (zegarek, pierścionki, kolczyki itp).
 • Strój do ćwiczeń powinien być wygodny i niekrepujący ruchów. Aby zadbać o prawidłową pracę stóp pozycje jogi wykonywane są na boso.
 • Około 1 godziny przed zajęciami nie powinno się spożywać już żadnych posiłków (2 godziny po dużym posiłku).
 • Podczas zajęć powinna panować cisza. Pomaga to w skupieniu i umożliwia wyciszenie się innym uczestnikom. W razie niejasności można oczywiście konsultować się z nauczycielem i zadawać pytania.
 • Zajęcia stanowią integralną część, dlatego bardzo ważne jest, aby być na zajęciach punktualnie.
 • Pomoce znajdujące się na sali są własnością szkoły Joga U Źródeł. Obowiązuje zakaz używania pomocy bez zgody nauczyciela. Dotyczy on używania pomocy przed, w czasie zajęć, oraz po ich zakończeniu.
 • Szkoła Joga U Źródeł zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych podczas zajęć.
 • Szkoła Joga U Źródeł nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników Szkoły Joga U Źródeł.

 

Dziękujemy za zapoznanie się !

ZESPÓŁ SZKOŁY